Butik Pris Till Varan
Butik Pris Originalpris Till Varan

Lägsta pris på Aco Acnelösning Kutan lösning Flaska, 200ml är 69 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 10 jämförda butiker.

Beskrivning av Aco Acnelösning 


Aco Acnelösning används för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig akne. Läs alltid bipacksedeln noga eller gå in på fass.se för mer information. Denna produkt är fungerar bra för behandlingen av finnar och klicka här om vill veta mer om  hur du får man bort finnar över natten.

Vad är ACO Acnelösning?


ACO Acnelösning är ett receptfritt läkemedel i form av kutan lösning med en koncentration av 20 mg/g. Denna lösning har utvecklats speciellt för rengöring och baddning av feta hudområden. Den viktiga aktiva ingrediensen i ACO Acnelösning är salicylsyra. Produkten har visat sig vara effektiv för att både förebygga och behandla mild till måttlig akne. Det är ett praktiskt alternativ som kan användas både på existerande akne och på hudområden som är särskilt mottagliga för akne.

Användning av Aco Acnelösning


  • Badda lösningen på redan existerande akne och på hudområden som lätt drabbas av akne. 
  • Använd lösningen 1–3 gånger per dag under minst 2 veckor, men oftast flera månader.
  • Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.   Under graviditet bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet. Kan användas vid amning.

Innehåll av Aco AcnelösningDen aktiva substansen är salicylsyra. 1 g kutan lösning innehåller 20 mg salicylsyra. Övriga innehållsämnen är etanol (96 v/v %), glycerol och renat vatten. Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol och denatoniumbensoat.

Användarrecension av Aco Acnelösning


Jag har använt Aco Acnelösning under en tid nu och känner mig nöjd med resultaten. Först och främst måste jag säga att priset är mycket rimligt jämfört med andra liknande produkter på marknaden.


Lösningen har en fräsch och lätt konsistens som gör den enkel att applicera på aknebenägna områden. Jag har märkt att den hjälper till att minska rodnad och inflammation i mina finnar. Dessutom har den en bra förmåga att förebygga nya finnar från att bildas.


Jag följer användningsanvisningen noggrant och applicerar lösningen 1–3 gånger om dagen. Den har inte torkat ut min hud, och jag har inte upplevt någon obehaglig fjällning. Det är också bra att veta att produkten kan användas under graviditet och amning, även om man bör undvika att behandla större hudområden än ansiktet under graviditet.


Den aktiva ingrediensen, salicylsyra, verkar vara effektiv för att bekämpa akne. Jag har märkt en förbättring i min hudkondition sedan jag började använda Aco Acnelösning.


Sammanfattningsvis är jag nöjd med denna produkt och skulle rekommendera den till andra som har mild till måttlig akne. Det är en prisvärd lösning som har gett mig positiva resultat.


Vad är det Bästa Alternativet mot Akne?


Det finns flera behandlingsalternativ för akne, men ett av de mest effektiva läkemedlen för svår akne är isotretinoin. Detta läkemedel har visat sig vara mycket effektivt, men det kan också ha biverkningar och är skadligt för fostret om du är gravid. Isotretinoin ska endast förskrivas av en hudläkare och bör inte kombineras med andra behandlingar för akne.

Vilken Produkt är Bäst mot Finnar?


För personer med fet hud som har pormaskar och flera finnar, inklusive varblåsor, kan Basiron AC gel eller Basiron AC Wash vara effektiva alternativ. Dessa produkter innehåller bensoylperoxid och har en bakteriedödande effekt på den bakterie som ofta orsakar akne. Basiron AC-produkterna kan vara till hjälp vid behandlingen av måttlig akne.

Vad Triggar Akne?


Akne uppstår som ett resultat av flera faktorer, inklusive hormonella obalanser i huden.

Tre faktorer varför du får Akne1.överproduktion av talg (hudens naturliga olja)4-2. ackumulering av döda hudceller4-3.Bakteriell tillväxt. 

Kroppen svarar på dessa faktorer genom att inleda en inflammation, vilket resulterar i synliga utbrott av akne på huden. Hormoner spelar en central roll i att stimulera överproduktionen av talg i hudens porer.


Bipacksedel

 
Flaska 200 milliliter (Receptfri) 
  •  Läs upp
  •  Skriv ut
  •  Skriv ut förstorat
  •  Beställ punktskrift
Bipacksedel: Information till användaren

ACO Acnelösning 20 mg/g, kutan lösning salicylsyra
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. 
  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4
  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.
 
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnelösning
3. Hur du använder ACO Acnelösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Acnelösning är och vad det används förACO Acnelösning används för rengöring och baddning av feta hudområden för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO AcnelösningAnvänd inte ACO Acnelösning


- om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet


Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr.
Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och ACO Acnelösning


Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen använt ACO Acnelösning.

Kan jag använda under Graviditet och amning?


Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.
Kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ACO Acnelösning påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

ACO Acnelösning innehåller etanol


Detta läkemedel innehåller ca 550 mg alkohol (etanol) per ml.
Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

3. Hur du använder ACO Acnelösning


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.
Badda lösningen på redan existerande acne och på hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan minskas till 1 gång per dag eller 1 gång varannan dag om huden blir besvärande torr och fjällande.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Lösningen kan ge övergående sveda.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudirritation.

Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Acnelösning ska förvaras


Förvaras vid högst 25ºC.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningarInnehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g kutan lösning innehåller 20 mg salicylsyra.
- Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96 v/v %), glycerol och renat vatten. Denatureringsmedel: Tertiär butylalkohol och denatoniumbensoat. 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar, färglös till svagt rosa/violett lösning, med karakteristisk doft av etanol.
200 ml plastflaska med skruvlock samt insats av plast.